זמני הדלקת נרות

ב"ה

 הדלקת נרות בבאר שבע

  24/1014

ל תשרי תשע"ה

17:40