זמני הדלקת נרות

ב"ה

 הדלקת נרות בבאר שבע

  04/11/16

ג' מרחשון תשע"ז

16:18